פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

For all support related and technical issues here

 Billing

Billing questions and enquiries

 Sales

For all sales related questions regarding our services.

 Domain Support

Domain related all issues here

 Abuse

For abuse reports relating to our services.